Khóa Tu Tịnh Nghiệp Và Xuất Gia Gieo Duyên Tại Chùa Hoa Nghiêm Bắt Đầu Từ 24/12/2016

Dưới đây là một số hình ảnh khóa tu Tịnh Nghiệp và xuất gia gieo duyên bắt đầu từ 24/12/2016 tại chùa Hoa Nghiêm. Xin nhấn vào hình để xem nguyên cỡ


Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính bạch quí Thầy, quí Sư Cô.
Kính thưa các đạo hữu.

Cuối năm 2016, thầy mở khóa xuất gia gieo duyên ngắn hạn 5 ngày, từ 24 tháng 12 đến 28 tháng 12. Đây là dịp may cho những người Phật tử, xuất gia gieo duyên lần này được mặc áo vàng phủi tóc có chín người, và số lượng áo nâu được 14.

Ngày ngày đến chùa nhìn những chiếc y vàng của thầy và quí sư cô, trong tiềm thức ai cũng ao ước có lần nào đó mình được khoác màu áo của biển trí tuệ từ bi.

Hôm truyền giới Sa di cho các tu sinh ngắn hạn, chứng minh cho buổi lễ được viên mãn gồm có Thượng Tọa trụ trì chùa Hoa Nghiêm, Hòa Thượng Minh Trí, Đại Đức Linh Tấn cùng quí cô ở chùa. Chúng con quỳ thẳng hàng phía trước, sau một thời kinh, chúng con nhận y và đứng lên đắp y trước sự chứng kiến của quí chư tôn đức Tăng Ni. Tu xuất gia đắp y vàng lần này chỉ có 2 người trẻ, còn 7 người thì đã lớn tuổi. Người cao niên nhất là 83. Bên y nâu những người cao tuổi cũng nhiều.

Quí thầy đọc bài đắp y:

Đại tai giải thoát phục
Vô tướng phước điền y
Phi phụng Trì Giới Hạnh
Quảng độ chư quần sanh
Nam mô cà sa tràng Bồ tát.

Nghĩa là:

Lớn thay áo giải thoát
Là ruộng phước không tướng
Mặc kính đúng giới hạnh
Rộng độ hết chúng sanh.

Các thầy đọc rất nhiều lần và có các sư cô bên cạnh giúp chúng con, y mới được đắp xong.Độ thực 3 lần mỗi ngày. Các món ăn rất ngon và bổ dưỡng.

Chương trình tu học từ 6 giờ sáng đến 8 giờ đêm. Gồm có đọc kinh, lạy sám hối, kinh hành, ngồi thiền và giảng pháp.

Thầy Linh Tấn giảng 7 điều khó được:

1- Thân người khó được.
2- Phật pháp khó nghe.
3- Chúng sanh khó độ.
4- Phật đạo khó thành.
5- Thiện trí thức khó gặp.
6- Hảo đạo tràng khó gặp.
7- Khó xuất gia (khó có cơ duyên được đắp y).

Thật là một phước duyên quá lớn cho chúng con, những hàng phật tử tuổi đã cao, lần này được thầy trụ trì mở lòng từ bi cho xuất gia gieo duyên. Khi cạo tóc rồi đắp y, lòng chúng con vô cùng vui sướng! Hạnh phúc ập đến trong khóe mắt rưng rưng! Chiếc y vàng và giới luật là khí giới vô hình bảo vệ và chế chở chúng con.

Chúng con kiếp này:
Được làm người.
Được ở trong nước tự do nhân đạo như nước Úc này.
Được nghe Phật pháp.
Được gặp thiện trí thức.
Được gặp hảo đạo tràng.
Được xuất gia gieo duyên.
Ôi phước Đức vô cùng!

Nhìn lại thân mình, tuổi hạc quá già! Nếu xuất gia, chẳng những không giúp ích được gì, chưa kể còn là một gánh nặng cho chùa.

Làm sao nói hết tấm lòng và sự biết ơn của chúng con với quí thầy cô, nhất là với thầy trụ trì. Thầy đã mở khóa tu cho chúng con gieo duyên, làm hành trang để kiếp sau làm người và nguyện gặp Chánh pháp.Trong khóa tu, Thầy trụ trì giảng dạy chúng con căn bản về Phật pháp thật rõ ràng. Chỉ cho chúng con tìm được sự bình an trong đời sống hiện tại. Vì chỉ có sống trong thực tại mới là con đường giác ngộ duy nhất phi không gian và thời gian. Thầy giải thích và nhắc nhở từng chút để chúng con giữ giới của một tu sinh.
Quí Sư cô đã lo nơi ăn, chỗ ngủ nghỉ tươm tất thật chu đáo cho mọi người.
Ngoài ra còn một ban vô cùng quan trọng mà bất cứ khóa tu nào cũng cần thiết. Ngoài ban ngoại hộ thiện tri thức là ban trai soạn, đã cung cấp phục vụ cho chúng con mỗi ngày 3 bữa, luôn thay đổi với những món ăn thịnh soạn và vô cùng tinh khiết.

Với công ơn thầy đã tổ chức cho chúng con được về đây tu tập, chúng con cố gắng thực hành lời quí thầy giảng dạy để mang hạnh phúc, ích lợi cho chính bản thân mình cùng gia đình chúng con tại ngoại.

Một lần nữa chúng con xin thành kính tri ân quý thầy, quý cô và toàn ban tổ chức tại khóa tu. Kính chúc quý thầy quý sư cô dồi dào sức khỏe, thân tâm thường an lạc.

Kính chúc toàn thế các bạn đồng tu:
Đồng tinh tấn niệm Phật.
Đồng nguyện vãng sanh.
Đồng về Tây Phương cực lạc.

Diệu Ngọc

Chiếc Áo Mới

Chiếc áo thầy trao mới mấy ngày
Vạt dài khỏi gối, rộng bên tay.
Con choàng chiếc áo mừng rơi lệ,
Thầy bảo đó là Y Như Lai.

Áo Như Lai giữ tim con ấm
Giữ thân con khỏi vướng bụi trần.
Giữ 10 giới luật cho trong sạch
Cho đời tươi thắm ánh ban mai. (Tu sinh An Nguyệt)Diệu Ngọc – Huệ Hiếu ghi Hình

This entry was posted in Đạo Tràng, Sinh Hoạt. Bookmark the permalink.