Khóa Tu Xuất Gia Ngắn Hạn Mùa Hè Năm 2013-2014

Trong Xuất Gia Công Đức Kinh dạy: “Người tu hạnh xuất thế một ngày một đêm bằng người tu hành một năm“. Thực vậy, người tu hạnh xuất thế là người gieo trông nhân vô lậu thoát khỏi nẻo sanh tử luân hồi.

Chính vì thế, Tổ đình Phước Huệ hằng năm đều có tổ chức khóa tu học đoản kỳ xuất gia, chư Phật tử tham gia khóa tu học đều có tiến bộ và đi đến xuất gia tu giải thoát. Nhờ thế mà Phật pháp được lưu thông, có người nối lửa tiếp đèn, truyền trì đạo mạch.

Khóa tu học năm nay với thời gian và chi tiết như sau:

Thời gian:    Từ thứ Hai 30/12/2013 đến Chủ Nhật 19/01/2014

Ngày khai giảng: 9 giờ sáng thứ Hai 30/12/2013

Địa điểm:             Tổ đình Phước Huệ – 365 Victoria Street, Wetherill Park, NSW 2164

Điều kiện nhập khóa:
– Nam, nữ Phật tử đã Quy y Tam Bảo, thọ Ngũ Giới, tinh thần minh mẫn, sức khỏe bình thường.
– Khóa sinh chính thức cao tóc, thọ giới (cả hai giới nam, nữ)
– Khóa sinh dự thích học hạnh xuất gia, thọ giới nhưng không cao tóc (nam, nữ)
– Y phục: Áo vạt khách và áo tràng là y phục chánh trong khóa tu.

Khóa phí: Hoàn toàn miễn phí.

Các vật dụng do Phật tử Tổ đình Phước Huệ cúng dường

Ghi danh: Down Load Đơn tham gian khoa tu xuất gia nhận đơn từ Chùa và gởi về lạiThầy Thích Phuoc Vien <phuocvien1@hotmail.com>trước ngày 23/12/13.

Mọi chi tiết xin liên lạc Tổ đình Phước Huệ.

Điện thoại: (02) 9725-2324 hoặc Fax: (02) 9725-5385

Chúc tôi xin chân thành kêu gọi quí vị tham dự vào khóa tu học vô cùng hữu ích này.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát.
Trân trọng,
Sydney 15 tháng 09 năm 2013
Phó Trụ Trì
Đại Đức Thích Phước Đạt

Down Load thông báo

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.