Lời Cảm Ơn Của Trưởng Ban Võ Vô Vi Nam Springvale

 

Kính thưa thầy trụ trì chùa Hoa Nghiêm.
Kính thưa thầy Diệp Khôi Minh Hoàng cũng tất cả các thầy.
Kính thưa phụ huynh và tất cả các anh em huynh đệ đến tham dự buổi lễ kỷ niệm 10 năm của đội võ Vô Vi Nam Springvale thành lập.

Thành tích đội võ Springvale được như ngày nay là nhờ nhiều bàn tay góp lại.

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Chúng con thành thật trị ơn thầy trụ trì chùa Hoa Nghiêm. Thầy tin tưởng chúng con cho mượn hall, còn ủng hộ tinh thần, khuyến khích tạo mọi phương tiện để chúng con có nơi sinh hoạt, không lấy tiền chi phí điện nước, còn cho chúng con những bữa ăn lúc cần.

Thầy Diệp Khôi Minh Hoàng là một người cao cả, hướng dẫn chúng em với cả tấm lòng, ủng hộ và giúp đỡ tinh thần từ A đến Z. Thầy là người đầu tiên nghĩ ra mở lớp võ Springvale và không ngại đường xa đến hướng dẫn lớp võ này.

Thầy An là người trực tiếp dẫn dắt Toàn và John từ lúc nhập môn đến Lâm Đai Tam, thầy là người dạy võ cho chúng em. Chúng em luôn luôn nhớ ơn thầy .

Thầy Việt là người hỗ trợ thầy Khôi. Chúng em luôn nhớ ơn thầy đã giúp chúng em về Võ Đạo và Võ Khí. Thầy là tấm gương sáng để chúng em noi theo.

Thầy Tâm, thầy Bằng, Thầy Kim và Tuấn đã hỗ trợ và chỉ dẫn chúng em, chúng em luôn ghi ơn.

Ba má của Alen là chú Thiếm Phương đã hết lòng giúp đỡ mọi việc cho đội võ mà không nghĩ đến lợi ích riêng.

Trong suốt 10 năm từ ngày đội võ mới thành lập đến nay, chú Thiếm giúp vô điều kiện. Chúng con trong đội võ xin ghi nhớ cảm ơn chú Thiếm rất nhiều.

Ba mẹ Elvis là anh Thịnh chị Hoa (cảm ơn anh chị đã sanh ra Elvis một tướng sĩ văn võ song toàn) anh chị đã giúp đỡ chúng em suốt những năm qua, chúng em xin cảm ơn.

Ba mẹ của Baon và David là anh Hải chị Phương giúp chúng em nhiều việc như gắn giây đèn vào các con Lân, chuyên chở vận chuyển, nấu ăn những lúc đi cấm trại, và những ngày lễ chúng em đến chùa v.v..

Ba mẹ của Vi, anh Tuấn, chị của anh Tuấn và anh Hải là hai người thợ điện đã gắn đèn cho tất cả những con Lân. Nhờ hai anh mà những con Lân khi nhảy múa rất đẹp và sáng, đem lại niềm vui cho mọi người.

Ba mẹ của Nathan là anh Tùng chị Thảo và Nathan đã gắn bó với đội võ những năm đầu tiên cho mãi đến nay, chúng em xin cảm ơn.

Diệu Ngọc

This entry was posted in Sinh Hoạt, Vovinam. Bookmark the permalink.