Mở Các Lớp Mới: Tiếng Anh, Computer, Aged Care, Child Care

Phối hợp cùng trường dạy nghề tại Victoria, Trung Tâm Giáo Dục Hoa Nghiêm có mở các lớp mới sau:

– Tiếng Anh Ban Ngày (9:30am-12:30pm): Thứ Tư, Thứ Năm hang tuần, khai giảng 20/8/2014.

– Tiếng Anh & Computer-Internet Buổi Tối (6:30pm-9:00pm), khai giảng 26/8/2014

* Nhóm 1: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm (computer)

* Nhóm 2: Thứ Ba (computer), Thứ Năm, Thứ Sáu

– Aged Care Buổi Tối (6:30pm-9:00pm) Thứ Ba, Thứ Tư, khai giảng 27/8/2014

– Child Care Buổi Tối (6:30pm-9:00pm) Thứ Năm, Thứ Sáu, khai giảng 2/10/2014

Lệ Phí $50 mỗi khóa học trong 6 tháng.

Mọi chi tiết xin liên lạc Cô Vy – 0413 857 390.

Nhận Đơn ghi danh tại Văn Phòng Chùa Hoa Nghiêm 442-448 Springvale Road, Springvale South VIC 3172 – Phone: 9548 2215.

Phước Uyển

This entry was posted in Cộng Đồng, Tin Tức. Bookmark the permalink.