Những Hình Ảnh Khóa Tu Ngoài Trời 2015

Dưới đây là một số những hình ảnh sinh hoạt được ghi lại trong Khóa Tu ngoài trời vào Tháng 1 – 2015 do chùa Hoa Nghiêm tổ chức


 

Huệ Hiếu

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.