Tag Archives: About Hoa Nghiem Temple

Vài Nét Về Chùa

Chùa Hoa Nghiêm tiểu bang Victoria, Úc Châu. Trụ Trì: HT Thích Thiện Tâm Address: 442-448 Springvale Rd, Springvale South VIC 3172 Phone: (03) 9548 2215 Email: abbot@hoanghiem.org.au https://www.hoanghiem.org.au/ Hình thành từ năm 1987, do Hoà Thượng Thích Phước Huệ … Continue reading

Posted in Giới Thiệu Chùa | Tagged , | Leave a comment