Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm

Hoa Nghiem Vietnamese Language School
Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm

(W) www.hoanghiemvls.vic.edu.au/

 

Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm Menu

Giới Thiệu


Hội Đồng Quản Trị


Giáo Viên

Enrolment – Đăng Ký Học


Hình thức ghi danh


School Fee – Học phí

Information – Thông Tin


Curriculum – Chương Trình


Parent Information – Thông Tin

School Calendar 2023


Contact – Liên Lạc


Giới Thiệu

Principal’s Message

Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm là một tổ chức bất vụ lợi (non-profit organisation). Mục đích chính của trường là giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam tại Úc. Trường là một cơ sở giúp các em có cơ hội học hỏi và hiểu biết thêm về lịch sử, văn hóa truyền thống Việt Nam. Hơn nữa, trường còn là một trung tâm giúp các em phát huy các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Ngoài ra, trường cũng khuyến khích cho các em tham gia các chương trình văn nghệ trong các dịp lễ như Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, Lễ Phật Đản và Lễ Vu Lan.

Go Menu

HNVLS School Board – Hội Đồng Quản Trị

 • Venerable Thich Thien Tam – Chairman
 • Ms. Tu My Nguyen – Secretary
 • Ms. Tuyen Huynh – Treasurer
 • Mr. Hieu Nghia Nguyen – Committee member
 • Mr. Tai Giang – Committee member
 • Ms. Vy Nguyen – Committee member

Go Menu

Staff – Giáo Viên

 • Lớp Mầm Non/ Mẫu Giáo: Cô Trang Ngô
 • Lớp 1/2: Cô Loan Trương, Cô Quyên Nguyễn, Cô Hoàng Anh
 • Lớp 3/4: Cô Thương Thu và Cô Trâm NguyễnCô Thương Thu, Cô Nguyên Nguyễn và Cô Hoàng Anh
 • Lớp 5/6: Cô Trang Lê
 • Lớp 7/8: Thầy Quốc Anh và Thầy Lộc (Kevin) Phan
 • Lớp 9/10: Cô Phương Trần

Go Menu

Enrolment – Đăng Ký Học

Enrolment – Ghi Danh 2023

Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm nhận ghi danh cho các em từ lớp Mầm Non-Mẫu Giáo đến VCE cho năm học 2023.

Hình thức ghi danh

Xin phụ huynh vui lòng ghi danh online tại đây:

2023-Enrolment-form (Đơn ghi danh Online)

Mọi chi tiết xin liên lạc trực tiếp tại trường:

Địa chỉ: 442-448 Springvale Road, Springvale South 3172 VIC

Thứ bảy: 9.00am – 5.00pm

Tel: 03 9548 2215

Mobile: 0413 857 390 (cô Vy Nguyễn) hoặc 0478 636 162 (Admin).

Email: vls.hoanghiem@gmail.com


Go Menu

School Fee – Học phí

School fees are reviewed annually.

School fee for 2023 is $200/year.

Học phí cho năm học 2023 là $200/năm.

Note

In addition to the school fees collected, the school receives funding from the State Government.

Go Menu


Information – Thông Tin

CHILD SAFE STANDARDS – AN TOÀN HỌC ĐƯỜNG

Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm luôn luôn tuân thủ An Toàn Học Đường, để đảm bảo sự an toàn cho tất cả các em học sinh. Thông tin chi tiết về An Toàn Học Đường có thể được cập nhật tại Commision for Children and Young People.

The purpose of the Child Safe Standards is to prevent abuse of children by making organisations safer for children. So that children at community language schools can feel safe and be safe, responsibility for child safety should be understood and accepted by everyone in the organisation. More information about Child Safe Standards can be found at Commision for Children and Young People.

Code of Conduct

Child Safe Policy

Go Menu


CURRICULUM – CHƯƠNG TRÌNH

Assessment – Kiểm tra và đánh giá

Victorian Curriculum and Assessment Authority

By the end of Level 2

 • Students interact with the teacher and peers through action-related talk and play. (1)
 • They introduce themselves and others, and express thanks, likes and dislikes, needs and wishes, for example, Tôi tên là LanCơn bnTôi thích/ không thích Tôi mun ăn cơmChúc bn sinh nht vui v.  (2)
 • They use modelled repetitive language when participating in games and shared activities, and interact in classroom routines by responding to questions, following instructions and asking for permission, for example, D, em xong rồi Các em hãy đc theo cô. Thưa cô cho em đi ung nước. (3)
 • When interacting, they use the sounds and tones of Vietnamese and distinguish between questions, such as Ai?  đâu? Khi nào?  không?, and commands, for example, Đng lên. (4)
 • They identify information and key words, such as names of people, for example, cô An, bn Hi; places, for example,trường, lp; or objects, for example, cái bàn; and convey information about themselves and their family, friends and school using modelled sentences and illustrations. (5)
 • They respond to imaginative experiences through miming, acting, and answering questions, and create and perform simple imaginative texts using familiar language and non-verbal forms of expression. (6)
 • Students use familiar vocabulary related to the classroom and home environment. (7)
 • They use simple sentences with appropriate word order to communicate information about themselves, for example, Tôi by tui, their family and the classroom, for example, Đây là gia đình tôi/ lp tôi. (8)
 • Students translate frequently used words and simple phrases and create simple bilingual texts for the immediate learning environment. (9)
 • They describe the experience of using Vietnamese and identify their roles as members of different groups, including the Vietnamese class and their family and community. (10)
 • Students identify the sounds and tones of the Vietnamese language in words and symbols. (11)
 • They identify similarities and differences between different types of familiar texts. (12)
 • They provide examples of the different titles and greetings that are used to address people in different situations. (13)
 • Students name some of the many languages used in Australia, identifying Vietnamese as one of the major community languages. (14)
 • They identify how the ways in which people use language reflect where and how they live and what is important to them. (15)

By the end of Level 4

 • Students use Vietnamese to interact with the teacher and peers to exchange information and experiences relating to themselves, their family and friends.
 • They use formulaic expressions to participate in simple transactional exchanges and collaborative activities, and to seek clarification, assistance or advice in everyday classroom routines, for example, Làm ơn cho biết.
 • When interacting, they use features of Vietnamese pronunciation, including tones, vowels and consonants.
 • Students locate information relating to familiar contexts and present it in modelled spoken, written and visual texts.
 • They respond to imaginative texts by identifying favourite elements and making simple statements about settings, characters or events, and create simple imaginative texts using formulaic expressions and modelled language.
 • Students use common action verbs (for example, đi, ăn, ng, chơi, chy, nói, cười, làm, hc), adjectives (for example, đp, xu, tt, đen, đ) and adverbs (for example, nhanh, chm, hay, gii), to create short, simple sentences about their routines and interests.
 • They use vocabulary related to school, home and everyday routines.
 • They use appropriate word order and personal pronouns in simple spοken and written texts, for example, Đây là con mèo con ca tôi/anh/em/cháu. 
 • They translate and compare common Vietnamese and English expressions and create simple bilingual texts for classroom use.
 • Students describe how language involves behaviours as well as words and share their experiences of communicating in Vietnamese- and English-speaking contexts.
 • Students identify the tones of the Vietnamese language and use tone markers when writing.
 • They identify the features and purpose of a range of familiar texts.
 • They provide examples of how language use varies according to the participants, social context and situation (for example, cho em/tng bn/biếu bà mt món quà), and identify differences between ways of showing politeness in Vietnamese- and English-speaking contexts.
 • They identify how languages change over time, providing examples of Vietnamese words borrowed from other languages such as English and French.
 • They compare Vietnamese and English language use and cultural practices, identifying culture-specific terms and expressions.

By the end of Level 6

 • Students use spoken and written Vietnamese for classroom interactions and to share ideas and opinions and express feelings. (1)
 • They exchange information about aspects of their daily life, school, friends and leisure activities. (2)
 • They make shared decisions and arrangements, organise events and complete transactions. (3)
 • When participating in classroom and collaborative activities, they ask and respond to questions, and express opinions, for example, Bạn thích ăn cơm hay phở? Tôi thích ăn phở vì nó thơm ngon và bổ. (4)
 • Students use specific features of pronunciation and intonation, including tones, when interacting. (5)
 • They locate, classify and compare information from a range of familiar texts, and share information and ideas on topics of interest in paragraphs or short texts selected to suit different audiences. (6)
 • They respond to imaginative texts by describing key elements, and create short imaginative texts or alternative versions of texts they have heard, read or viewed. (7)
 • Students use everyday language and topic-specific vocabulary to express ideas and opinions and discuss events in time and place. (8)
 • They construct sentences using nouns, pronouns, adjectives, adverbs and familiar expressions and idioms (for example, đen như mực, hiền như Bụt, có công mài sắt có ngày nên kim), to suit the context and purpose of communication. (9)
 • Students use simple sentences and form compound sentences using conjunctions such as và,hay/hoặc, vì, nhưng, nê (10)
 • When writing, they apply appropriate spelling and punctuation in a range of sentence types. (11)
 • Students translate simple texts from Vietnamese into English and vice versa, identifying words that are easy or difficult to translate, and create bilingual texts for their own language learning and for the school community. (12)
 • Students identify ways in which their family origins, traditions and beliefs impact on their identity and influence how they communicate in Vietnamese and English. (13)
 • Students form new words by adding or changing tone markers, initial consonants and vowels (for example, buổi, cuối, đuổi, tuổi, chuối), and identify how changes to pitch affect the meaning of words, for example, thương, thường, thưởng, thượ (14)
 • They compare the structure and language features of familiar texts and identify ways in which audience, context and purpose influence language choices. (15)
 • They identify ways in which language use varies according to context and situation, for example, Chào các bạ Kính thưa thầy/cô. (16)
 • Students provide examples of how the Vietnamese language has changed over time and identify ways in which regional dialects and accents have influenced the language, for example, dialectal variations such as bố/ba, mẹ/má, cái thìa/cái muỗng, Em tên gì?/Em tên chi? Đi đâu?/Đi mô? (17)
 • They identify language choices that reflect the influence of Vietnamese values and beliefs, and apply culturally appropriate behaviours and language when communicating in a range of familiar situations. (18)

By the end of Level 8

 • Students use spoken and written Vietnamese to initiate and sustain interactions with peers, teachers, family members and other known adults, and to engage in transactions and exchange ideas and experiences.
 • They ask and respond to open-ended questions such as Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Tại sao bạn nghĩ như vậy?, and offer and justify their own opinions.
 • They make enquiries (for example, Mẹ định tổ chức sinh nhật con như thế nào?) and suggestions (for example, Chúng mình tham gia biểu diễn văn nghệ trong trường đi!), to solve problems, make decisions and organise events and services.
 • They use verbs such as nên, cần and phải to give advice or express their attitudes on topics of discussion.
 • They make comparisons and state preferences using bằng, hơn and nhất.
 • They rephrase statements or provide examples to clarify meaning, and elaborate on or justify ideas.
 • When interacting, they use appropriate Vietnamese pronunciation and intonation patterns in a range of sentence structures.
 • Students locate, analyse and compare information on topics of shared interest from a variety of texts, and convey information and ideas using modes of presentation selected to suit their audience and purpose.
 • They share their responses to different imaginative texts by expressing opinions about the ways characters and events are represented and by explaining themes, messages and the storyline.
 • They create texts with imaginary places, events, people and experiences in a range of forms, using direct speech (for example, Ba mẹ nói với tôi: ‘Con nên chăm học’), and indirect speech (for example, Ba mẹ bảo tôi nên chăm học).
 • They manipulate a range of structures to express their own perspectives on experiences, events and issues.
 • They use a variety of sentence types (affirmative, negative, interrogative, imperative and exclamatory) to express attitudes, opinions or emotions.
 • They translate texts from Vietnamese into English and vice versa, using simple strategies to overcome challenges, and compare their versions with others’.
 • They produce multimodal bilingual resources for the school and the wider community, providing annotations and commentaries to assist meaning.
 • They reflect on the importance of language and behaviour in intercultural communication and how being a learner of Vietnamese contributes to their own sense of identity.
 • Students analyse the use of punctuation and tone markers in different sentence types, including affirmative (for example, Em ăn cơm), negative (for example, Em không ăn cơm), interrogative (for example, Em ăn cơm không?), imperative (for example, Ăn cơm đi!) and exclamatory, for example, Em ăn nhiều cơm quá!
 • They identify the meaning of Vietnamese homonyms (for example, hay may mean ‘usually’ or ‘interesting’) depending on the context.
 • They analyse the structure and linguistic features of different types of texts and explain how these features are influenced by each text’s context, audience and purpose.
 • They identify variations in language use between written and spoken texts and explain how language choices depend on the participants, relationships and purpose of the exchange.
 • They identify the impact of social, cultural and intercultural influences on language, and use and explain Vietnamese words that have emerged through contact with other languages (for example, cà rốt, cà phê, căn-tin), and from globalisation and technological advances, such as toàn cầu hóa, công nghệ thông tin, nhật ký điện tử, nói chuyện qua mạng.
 • They explain how cultural ideas and perspectives are embedded in language use and communication styles, for example, the importance of politeness and respect in Vietnamese language and culture.

Copyright © 2021 by Kevin Phan designed

Go Menu


School calendar – Lịch học 2023

Lich học 2023

Xin vui lòng xem lịch học 2023 tại đây:

School Calendar 2023


School Rules – Nội Quy

Nhằm tạo sự gắn bó mật thiết với nhau giữa các học sinh, giáo viên và nhà trường, trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm có các nội quy sau đây.

1. Em giữ gìn tài sản của trường.
2. Em chap tay cúi chào thầy/cô khi gặp và trước khi ra về.
3. Em đưa 2 tay nhận đồ từ người lớn.
4. Em đứng thẳng hàng theo sự hướng dẫn của thầy/cô.
5. Em lắng nghe chia sẻ và quan tâm đến mọi người.
6. Em không sử dụng thiết bị điên tử di dộng khi ở trường.

Go Menu


PARENT INFORMATION – THÔNG TIN

Saturday Morning – Chương trình sáng thứ bảy

Hours and Bell Times

Formal teaching hours are from 9:30am to 12:30pm every Saturday morning. As teachers set up their classrooms prior to 9:30 am, students are to remain in the hall.

Parents are encouraged to park at rear when dropping off and picking up students.

9:30 am: First line-up bell – Xếp hàng
9:35 am: Praying – Niệm Phật
9:40 am: Class starts – Lớp học bắt đầu
11:00 am-11:30 am: Recess – Ra chơi
11:30 am: Mediation – Ngồi thiền
11:45 am: Class resumes – Vào lớp
12:30 pm: Dismissal – Ra về

Saturday Afternoon – Chương trình chiều thứ bảy

Hours and Bell Times

Formal teaching hours are from 1:30pm to 4:30pm every Saturday afternoon. As teachers set up their classrooms prior to 1:30 pm, students are to remain in the hall.

Parents are encouraged to park at rear when dropping off and picking up students.

1:30 pm: First line-up bell – Xếp hàng
1:35 pm: Praying – Niệm Phật
1:40 pm: Class starts – Lớp học bắt đầu
3:00 pm – 3:30 pm: Recess – Ra chơi
3:30 pm: Mediation – Ngồi thiền
3:45 pm: Class resumes – Vào lớp
4:30 pm: Dismissal – Ra về


SCHOOL EVENTS – SỰ KIỆN

Coming soon

Go Menu


Contact – Liên Lạc

Contact Information – Thông tin liên lạc

442 – 448 Springvale Road – Springvale South VIC 3172

(M) 0478 636 162 – School Admin

(E) vls.hoanghiem@gmail.com

(M) 0430 418 893 – Mr Quoc Anh Tran

(M) 0413 857 390 – Miss Vy Nguyen (Unavailable at the moment)

(E) hn.vynguyen@gmail.com (Unavailable at the moment)

(W) www.vls.hoanghiem.org.au

Go Menu

This entry was posted in Giáo Dục, Trường Việt Ngữ. Bookmark the permalink.