dsc_0803
Công Trình Xây Cất Chùa Nam Bình Dĩ An – Bình Dương – Việt Nam Sunday 18/3/2018 lúc 6pm tại Hoa Nghiem Vegie Hut Vé phát hành tại Văn Phòng Chùa. Mọi chi tiết xin gọi 9548 2215 hoặc email admin@hoanghiem.org.au.   TM. Đại Đức Thích Trí Hải – Trụ […]

Tiệc Chay Gây Quỹ Chùa Nam Bình

cropped-hoanghiemtemple.jpg
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Đông Nam Melbourne – Chùa Hoa Nghiêm trân trọng kính mời: Qíu Hội Viên Phật tử, Quý Phật tử, Quý Thiện Nguyện Viên. Đến tham dự Đại Hội Thường Niên […]

Thông Báo Mời Họp AGM
Article-image
Trường tiểu học Phật giáo đánh dấu một bước tiến cho Phật giáo. Springvale South nay đã là nơi tọa lạc của trường tiểu học Phật giáo đầu tiên tại Melbourne – Úc Châu.

Bài báo về Trường Tiểu Họcimg_9325
Kính thưa quý phật tử, để phục vụ cộng đồng phật tử Việt Nam tại Úc Châu được tốt hơn, chùa Hoa Nghiêm đang cần một đội ngũ tình nguyện viên nhằm góp công vào những việc cộng đồng tại chùa. Những công việc thiện nguyện, kính mong quý phật […]

Cần Volunteer