Home
Hoa Nghiem Buddhist Temple
Hoa Nghiêm Buddhist Temple


TIỆC CHAY GÂY QUỸ 27.7.2014 - FUNDRAISING DINNER
TIỆC CHAY GÂY QUỸ 27.7.2014 - FUNDRAISING DINNER

 

Để tạo nguồn kinh phí cho công trình xây cất Bảo Tháp chùa Hoa Nghiêm, cũng như bớt dồn việc gây quỹ vào Ban Nh...

More:


Vui chơi núi tuyết Mt Buller 2014
Vui chơi núi tuyết Mt Buller 2014

Mt Buller

Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm tổ chức chuyến buổi vui chơi tuyết mùa đông cho các em và quý phụ huynh, cũng như qu...

More:


Pháp Hoa Kinh – Thâm Nghĩa Ðề Cương
Pháp Hoa Kinh – Thâm Nghĩa Ðề Cương

Giáo án Cao Cấp Phật Học

DUYÊN KHỞI TỰ

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là một bộ kinh được lưu ...

More: