Home
Hoa Nghiem Buddhist Temple
Hoa Nghiêm Buddhist Temple


ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU – 2014
ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU – 2014

Kính thưa Quý Ðồng hương Phật tử
Ðại Lễ Vu Lan hay mùa Báo Hiếu bắt nguồn từ thời Ðức Phật còn tại th...
More:


Vui chơi núi tuyết Mt Buller 2014
Vui chơi núi tuyết Mt Buller 2014

Mt Buller

Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm tổ chức chuyến buổi vui chơi tuyết mùa đông cho các em và quý phụ huynh, cũng như qu...

More:


Pháp Hoa Kinh – Thâm Nghĩa Ðề Cương
Pháp Hoa Kinh – Thâm Nghĩa Ðề Cương

Giáo án Cao Cấp Phật Học

DUYÊN KHỞI TỰ

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là một bộ kinh được lưu ...

More: