Điếu Văn Ban Tương Tế


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

– Kính thưa Hòa Thượng Trụ Trì Chùa Hoa Nghiêm
– Thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni
– Kính thưa Ban Hộ Niệm Chùa Hoa Nghiêm
– Thưa gia đình và thân băng quyến thuộc Anh Huỳnh Văn Bé Pháp danh Từ Sớt
– Thưa toàn thể Phật tử có mặt hôm nay

Hôm nay ngày Chủ Nhật 17/3/2024 là ngày tang lễ Anh Huỳnh Văn Bé Pháp danh Từ Sớt, Anh là hội viên Ban Tương Tế số thẻ hội viên 136.

Chúng tôi xin phép đại diện Ban Tương Tế Chùa Hoa Nghiêm thành kính phân ưu với gia đình và thân bằng quyến thuộc Anh nhất là hiền thê Anh là Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Pháp danh Diệu Thiện.

Thưa hương linh Anh Từ Sớt,

Anh là Phật tử thuận thành Chùa Hoa Nghiêm không biết bao nhiêu năm… khi chúng tôi đi chùa hơn 30 năm nay, vào chùa thì biết Anh Chị rồi. Sự ra đi hết sức đột ngột cùa Anh, khiến Phật tử chùa rất sửng sốt và thương cảm, chùa Hoa Nghiêm cũng sẽ mất đi một Phật tử thuận thành đi chuông, mõ cùng Chị và các Phật tử khác lo phần hương đăng chùa trong nhiều năm qua. Anh hưởng thọ 76 tuổi, cũng qua tuổi thất thập cổ lai hy, khi qua đời cũng có Thầy, qúy Sư Cô hộ niệm, đó cũng là phước báu Anh tu tạo trong mấy mươi năm phục vụ chùa. Anh cũng có một gia đình hạnh phúc, phước báu nhận thừa kiếp này có thể nói là Phước Thọ viên mãn.

Tháng ngày như nước chảy
Não phiền xin rũ cánh bay
Đời người như quán trọ
Đến đi luôn đổi thay.

Giờ này Anh nằm đây như một giấc ngủ ngàn thu bình yên trong chùa Hoa Nghiêm với rất đông đảo người Phật tử chùa quen biết đã thương mến Anh có mặt hôm nay. Nếu Anh còn chắc Anh rất hài lòng, với lời kinh tiếng kệ trang nghiêm đầy đạo vị ngày hôm nay.

Xe đời lăn bánh việc tiển đưa
Chuyến thời đi trước, chuyến vừa về sau
Xe đời lăn bánh tiển nhau
Anh đi để lại tiếng chào lặng yên

Kính thưa Cô Diệu Thiện,

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Diệu Thiện, sự mất mát Cô nhận ngày hôm nay. Hai người qua khỏi tuổi 70 mà còn nương náu giúp đở nhau khi về già là phước báu hôm nay Anh Tám ra đi, sau những ngày tang lễ bận rộn, Cô sẽ cảm thấy cô đơn trống vắng, khi nhìn thấy sân vườn, nơi nào cũng còn hình ảnh bàn tay Anh chăm sóc, sau này cô nhìn cảnh sẽ nhớ người nhiều…

Thu đi trên những cành vàng
Hai người như hai chiếc lá vàng mà thôi
Hôm nay rụng một chiếc rồi
Than ôi chỉ còn chiếc lá cuối cùng là đây

Ta sẽ còn hội ngộ nhau trong một nhân duyên khác. Trong nhân gian thi sĩ Tản Đà có cái nhìn lạc quan trong mấy câu thơ sau:

Non xanh đã biết hay chưa?
Nước đi ra biển, lại mưa về nguồn
Nước non hội ngộ còn luôn
Báo cho non biết, chớ buồn làm chi…

Thời gian sẽ là liều thuốc mầu nhiệm xoa dịu nỗi buồn, mất mát hôm nay sẽ phôi phai.
Xin Diệu Thiện hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt vì từ giờ Diệu Thiện là điểm tựa tinh thần cho đàn con sau này.

Thưa những người con hiếu thảo Anh Từ Sớt, các vị được thân người và thành đạt như ngày hôm nay, ca cho ta thân thể, nuôi dưỡng ta nên người không bút mực nào nói hết được. Hôm nay là ngày cuối chư vị nhìn thấy cha mình băng xương, bằng thịt. Sau ngày mai các vị chỉ thấy cha tron di ảnh mà thôi.

Thật vậy,

Cha là bóng mát giữa đời
Cha là diểm tựa bên đời của con
Ơn Cha như núi, như non
Hy sinh tất cả cho con nên người…

Xin qúy vị giữ gìn sức khỏe, nuôi dạy thế hệ con cháu nên người hữu dụng sau này. Nhất tâm cầu nguyện cho sự ra đi an lành của cha, làm nhiều việc phước thiện hồi hướng cho cha mình.

Thưa hương linh Anh Từ Sớt, sự ra đi đột ngột cùa Anh khiến Viên An chợt nhớ lời Thầy giảng:

Dép dưới giường trên giường vội biết
Sống ngày nay, không biết ngày mai

Để nhắc nhở ta cái chết đến bất cứ lúc nào, để hàng Phật tử phải mau tu tập.

Viên An rất an lạc khi mỗi lần có lễ thỉnh tăng, nghe được hồi chuông trống Bát Nhã đo Anh thỉnh, như phiền não rơi rụng, tâm rất an lạc. Bao nhiêu năm trời công qủa, phần hương đăng trên Chánh điện, công đức tròn đầy Anh đã:

– Chuẩn bị cho Anh một tư lương
– Làm lương dược mỗi khi thay áo mới

Thật vậy,

Khi đến trần gian tay trắng bạch
Ra đi hành lý có gì đâu
Phải cfhăng một gánh công và tội
Để lại vui buồn của kiếp sau

Hành trang lành thiện kiếp này Anh tạo đã tròn đầy. Kính tiển Anh vãng sanh Cực Lạc.

Xin bái biệt Từ Sớt,

Nam Mô An Lạc Địa Bồ Tát,

Nam Mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật…

Viên An
TM Ban Tương Tế Chùa Hoa Nghiêm Kính bái

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tương Tế. Bookmark the permalink.